Przetargi ZIM ARCHIWUM 2010-2014

10/U/2014 PRZYGOTOWANIE 160SZT CIEPŁOMIERZY DO LEGALIZACJI I JEJ PRZEPROWADZENIE


5/D/2014 Dostawa armatury wodociągowej za pośrednictwem magazynu utworzonego na terenie siedziby Zamawiającego w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy


1/DT/2014 Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego


2/RB/2014 BUDOWA FRAGMENTU KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI


3/S/2014 SPRZEDAŻ PRASY TAŚMOWEJ Z PODWÓJNĄ TAŚMĄ I UKŁADEM DOZOWANIA POLIELEKTROLITU


7/U/2014 WYKONANIE GEODEZYJNYCH INWENTARYZACJI POWYKONAWCZYCH SIECI WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ PRZYŁACZY WODY I KANALIZACJI
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności