Przetargi ZIM 2022

2/U/2022 USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I SOCJLANYCH W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO ZIM SP. Z O.O.

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  27.01.2022r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 27.01.2022r. o godz. 9:15


1/RB/2022 BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY BUDYNKU ROZDZIELNI SN NA TERENIE KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  28.01.2022r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 28.01.2022r. o godz. 9:15


1/U/2022 Usuwanie awarii, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja, pompownie studni i komór osadowych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.01.2022r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 13.01.2022r. o godz. 9:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności