Przetargi ZIM ARCHIWUM 2009

16_P_U_2009 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


15_P_RB_2009 RENOWACJE DRÓG I CHODNIKÓW


14_P_U_2009 PROWADZENIE SERWISU CIEPŁOMIERZY, USŁUGI DOTYCZĄCE AKP NA WYMIENNIKOWNIACH CIEPŁA, DORADZTWO TECHNICZNE


13_P_U_2009 PRZYGOTOWANIE CIEPŁOMIERZY DO LEGALIZACJI WRAZ Z JEJ PRZEPROWADZENIEM


12_P_U_2009 WYKONANIE MODERNIZACJI DWÓCH POŚREDNICH UKŁADÓW POMIAROWO- ROZLICZENIOWYCH


11_P_RB_2009 PRZEBUDOWA BUDYNKU FRONTOWEGO ADMINISTRACYJNO- BIUROWEGO ZIM PRZY UL. KOLEJOWEJ 4
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności