Przetargi ZIM ARCHIWUM 2010-2014

13/U/2014 USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI


14/D/2014 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO


7/RB/2014 BUDOWA FRAGMENTU KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI


12/D/2014 DOSTAWA PROSZKOWEGO POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADU NA TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CENTRUM PRZY UL. DZIENDZIELA 50 W MIKOŁOWIE.


11/U/2014 USŁUGI DOZORU (OCHRONY FIZYCZNEJ)


6/RB/2014 AWARYJNA NAPRAWA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITANEJ
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności