Przetargi ZIM 2022

3/D/2022 DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  17.03.2022r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 17.03.2022r. o godz. 9:15


2/D/2022 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  14.03.2022r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 14.03.2022r. o godz. 10:15


4/U/2022 WSPARCIE I UTRZYMANIE SYSTEMU SIECI WOD.-KAN. ORAZ MONITORIGU SIECI CIEPŁOWNICZEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  22.02.2022r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 22.02.2022r. o godz. 10:15


2/RB/2022 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  21.02.2022r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 21.02.2022r. o godz. 9:15


1/D/2022 ZAKUP, DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY I URZĄDZEŃ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  14.02.2022r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 14.02.2022r. o godz. 9:15


3/U/2022 USŁUGI DOZORU - OCHRONY FIZYCZNEJ W BUDYNKACH ZIM PRZY UL. KOLEJOWEJ 4 W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  27.01.2022r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 27.01.2022r. o godz. 10:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności