Przetargi ZIM 2022

3/RB/2022 BIEŻĄCA WYMIANA ODCINKÓW I USUWANIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE DZIAŁANIA ZIM SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA  29.04.2022r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 29.04.2022r. o godz. 9:15


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności