Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje, iż z powodu prac modernizacyjnych
w systemie IBOK mogą wystąpić problemy z aktualizacją listy faktur, księgowaniem wpłat oraz realizacją zleconych zmian. Dokumenty wystawione po dniu 31.12.2021r. aktualnie nie będą widoczne w systemie IBOK.

Przepraszamy za utrudnienia, o wznowieniu działania systemu zostaną Państwo poinformowani.

Jednocześnie informujemy, iż do czasu wznowienia działania IBOKa, e-faktury wysyłane będą na wskazane przez Państwa adresy e-mail.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności