Aktualności

Informacja dotycząca napełniania basenów ogrodowych i podlewania ogrodów

W związku ze zbliżającym się okresem letnim i coraz częstszym napełnianiem basenów ogrodowych oraz podlewaniem ogrodów. Prosimy o powolne i kontrolowane napełnianie basenów oraz podlewanie ogrodów. Zalecamy aby powyższe czynności odbywały się w godzinach wczesno porannych (przed godz. 7.00) lub późnym wieczorem (po godz. 23.00), kiedy obciążenie sieci wodociągowej jest najniższe. Ponadto baseny należy napełniać umiarkowaną strugą wody aby uniknąć zwiększonych prędkości przepływu wody. Gwałtowny wypływ wody z w pełni otwartego zaworu ogrodowego może powodować naruszenie osadów zalegających w sieci wodociągowej (tzw. biofilmu), co znacznie wpływa na pogorszenie parametrów fizyko - chemicznych wody przesyłanej do odbiorców poprzez sieć wodociągową.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności