Aktualności

ZAWIADOMIENIE

W związku z trwającą budową sieci ogólnospławnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Słowackiego w Mikołowie w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie’’ informujemy, iż mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za niedogodności oraz prosimy Państwa o wyrozumiałość za czasowe utrudnienia w trakcie prowadzonej inwestycji.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności