Dane technologiczne

Dane technologiczne

Przykładowa ilość ścieków oczyszczonych na Oczyszczalni Ścieków ,,CENTRUM" w Mikołowie  przy ZIM Sp. z o.o.
 
 Ilość ścieków oczyszczonych:
    
 Q = 250 377,7 m3/m - c


Parametry ścieków oczyszczonych:

BZT - 2,9 mgO2/l

ChZT-Cr - 40,0 mgO2/l

Azot ogólny - 8,9 mgN/l

Fosfor ogólny - 0,17 mgP/l

Zawiesina ogólna - 8,5 mg/l


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności