Taryfa na ciepło

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.07.2021 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.28.2021.AZa z dnia 07.06.2021r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 170(900) z dnia 7 czerwca 2021 r.  i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.07.2021r.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności