Informacje ogólne
Zdjęcie

MAPA - SIECI CIEPLNE ZIM MIKOŁÓW

Największym obiektem ciepłowniczym ZIM Sp. z o.o. jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje miasto w ciepło już od roku 1976, kiedy nosiła jeszcze nazwę „Kotłowni Zawadzkiego”. Początkowo produkcję ciepła stanowiły 3 kotły WR2,5 o łącznej mocy 8,7 MW, aż do roku 1979. Wtedy to powstała tzw. „nowa część” kotłowni w której umieszczono 3 kotły WR10 o łącznej mocy 34,89 MW. Po wielu latach wysłużonej pracy kotły WR2,5 zostały wyrejestrowane i zdemontowane.

W roku 2007 jeden z kotłów WR10 został zmodernizowany na kocioł WR10N o ścianach szczelnych, oraz została wymieniona instalacja odpylania na nowocześniejszą. W latach 2010 – 2011 został zmodernizowany układ odpylania dwóch pozostałych kotłów oraz wybudowany nowy komin trójprzewodowy. Natomiast na przełomie lat 2013/2014 został zmodernizowany drugi kocioł WR10. Takie działania zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła, jak i  pozwoliły nam stać się bardziej ekologicznym przedsiębiorstwem. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie.

 W celu zapewnienia komfortu naszych użytkowników oraz aby być bardziej przyjaznym środowisku Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. bezustannie modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą.

 

         Na dzień dzisiejszy pokrycie zapotrzebowania na ciepło zapewniają:

- kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17

- kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10

          Z największej kotłowni dostarczamy ciepła dla 3 371 gospodarstw domowych, 10 podmiotów gospodarczych oraz 17 obiektów użyteczności publicznej.

          Dystrybuujemy również ciepło dla os. Mickiewicza, os. XXX-lecia oraz innych odbiorców w okolicy.

Posiadamy aktualne koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz wytwarzanie ciepła

 

 

Największym naszym obiektem ciepłowniczym jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje w ciepło już od roku 1976, kiedy nosiła jeszcze nazwę „Kotłowni Zawadzkiego”. Początkowo produkcją ciepła stanowiły 3 kotły WR2,5 o łącznej mocy 8,7 MW, aż do roku 1979. Wtedy to powstała tzw. „nowa część” kotłowni w której umieszczono 3 kotły WR10 o łącznej mocy 43,6 MW. Po wielu latach wysłużonej pracy kotły WR2,5 zostały wyrejestrowane.

W roku 2007 jeden z kotłów WR10 został zmodernizowany na kocioł WR10N o ścianach szczelnych, oraz została wymieniona instalacja odpylania na nowocześniejszą. Takie działania zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła, jak i  pozwoliły nam stać się bardziej ekologicznym przedsiębiorstwem. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie.

 

W celu zapewnienia komfortu naszych użytkowników, oraz aby być bardziej przyjaznym środowisku Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. bezustannie modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą.

 

         Na dzień dzisiejszy pokrycie zapotrzebowania na ciepło zapewniają:

 

- kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17

- kotłownia gazowa przy ul. Rynek 14

- kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10

 

         Z największej kotłowni dostarczamy ciepła dla 3 371 gospodarstw domowych, 10 podmiotów gospodarczych oraz 10 obiektów użyteczności publicznej.

          

         Dystrybuujemy również ciepło dla os. Mickiewicza, os. XXX-lecia oraz innych odbiorców w okolicy.

 

Posiadamy aktualne koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz wytwarzanie ciepła (w miejscu nazw koncesji linki do skanów)

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności