Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE, KTÓRY OBOWIĄZUJE OD DNIA 16.01.2018 R.

Informujemy, że uchwałą Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 1/2018 z dnia 4.01.2018 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 346/IX/2018 z dnia 15.01.2018 r. przyjęto nowy "Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie", który wchodzi w życie z dniem 16.01.2018 r.


REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE, KTÓRY OBOWIĄZYWAŁ OD DNIA 17.11.2015 R. DO 15.01.2018 R.
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności