Taryfa na ciepło

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.07.2021 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.28.2021.AZa z dnia 07.06.2021r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 170(900) z dnia 7 czerwca 2021 r.  i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.07.2021r.


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.10.2020 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.38.2020.AZa  z dnia 04.09.2020r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04.09.2020r., poz. 232/2020 i będzie obowiązywać
w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.10.2020r.


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.04.2020 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.2.2020.AZa z dnia 12.03.2020 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 53(396) z dnia 12 marca 2020 r.  i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.04.2020 r


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.08.2019 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.16.2019.AZa z dnia 27.06.2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 04.07.2019r., poz. 4984 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.08.2019 r. 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2019 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.76.2018.271.XV.CW.Zmd  z dnia 13.12.2018 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018 r., poz. 8080 i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.01.2019 r


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2018 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.42.2018.271.XV.CW.Zmd z dnia 11.09.2018r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.09.2018 r., poz. 5718 i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 02.10.2018 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zmiana taryfy spowodowana jest zmianą kosztów prowadzenia działalności związaną ze znaczącym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla w źródle ciepła zlokalizowanym w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego. Jest to sytuacja,  na którą Przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu, i której nie jest w stanie przewidzieć, a ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla dyktowane są wysokością notowań giełdowych na giełdach towarowych Unii Europejskiej.
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności