Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Mikołowa.


Rada Nadzorcza

Władysław Spyrka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Głośna - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mateusz Handel - członek Rady Nadzorczej

Ewa Moćko członek Rady Nadzorczej

Piotr Zienc - członek Rady Nadzorczej


Zarząd

Marcin Stokłosa - Prezes Zarządu


Prokurenci

Michał Majnusz - Dyrektor ds. Technicznych

Izabela Chmura - Główny Księgowy
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności