Procedura podłączenia do sieci ciepłowniczej

Procedura podłączenia do sieci ciepłowniczej

1.     Wniosek o wydanie warunków technicznych

2.     Umowa przyłączeniowa

        DOSTAWCA (ZIM Sp. z o.o.) wykona własnym staraniem i z własnych środków finansowych:

a)      projekt przyłączy centralnego ogrzewania od miejsca połączenia z istniejącymi instalacjami DOSTAWCY do ww. budynku  ,

b)      przyłącze co. do budynku  ,

c)      obsługę geodezyjną i inwentaryzacja powykonawcza,

d)      dobór i montaż ciepłomierza.

 

3.      DOSTAWCA pobierze od ODBIORCY opłatę za przyłączenie w kwocie stanowiącej ¼   nakładów na budowę zewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do budynku i wykonanie projektu.

1.     Wniosek o wydanie warunków technicznych

2.     Umowa przyłączeniowa

        DOSTAWCA (ZIM Sp. z o.o.) wykona własnym staraniem i z własnych środków finansowych:

a)      projekt przyłączy centralnego ogrzewania od miejsca połączenia z istniejącymi instalacjami DOSTAWCY do ww. budynku  ,

b)      przyłącze co. do budynku  ,

c)      obsługę geodezyjną i inwentaryzacja powykonawcza,

d)      dobór i montaż ciepłomierza.

 

3.      DOSTAWCA pobierze od ODBIORCY opłatę za przyłączenie w kwocie stanowiącej ¼   nakładów na budowę zewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do budynku i wykonanie projektu.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności