Cennik usług dodatkowych - Woda

Cennik usług dodatkowych

1.1    Koszt naprawy uszkodzonego wodomierza lub/ i elementów węzła wodomierzowego

· wodomierz dn 15-40                 189,00 zł + koszt wodomierza                     

· wodomierz dn 50-100               473,00 zł + koszt wodomierza

· moduł radiowy lub nakładka      142,00 zł + koszt nakładki

· wodomierz do odczytu radiowego z montażem modułu transmisyjnego GSM   1.485,00 zł

· uszkodzony zawór w węźle wodomierzowym   378,00 zł + cena zaworu

 

 

1.2 Plombowanie wodomierza po zerwaniu lub uszkodzeniu plomb przez odbiorcę 142,00 zł

1.3 Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza DN 15-40 (na żądanie odbiorcy)   283,00 zł + koszt ekspertyzy

1.4 Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza DN 50 i większe (na żądanie odbiorcy)  567,00 zł + koszt ekspertyzy

1.5 Pompowanie wody ze studzienek wodomierzowych w celu dokonania odczytu    wodomierza, wymiany wodomierza, wymiany elementów zdalnego odczytu   214,00 zł

1.6 Zakręcenie lub odkręcenie 1 zasuwy domowej (na wniosek Odbiorcy)         189,00 zł

1.7 Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych                                           203,00 zł

1.8 Koszt 1rbh za uzgodnienia branżowe                                                          50,00 zł

1.9 Koszt 1rbh za nadzór branżowy                                                                62,00 zł

1.10 Koszt 1rbh pracy montera                                                                       47,00 zł

1.11 Koszt 1rbh samochodu                                                                            60,00 zł

 

Podane ceny są cenami netto.

 

 

 

Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług.

1.1    Koszt naprawy uszkodzonego wodomierza lub/ i elementów węzła wodomierzowego

·                      wodomierz dn 15-40                                                                189,00 zł + koszt wodomierza                     

·                      wodomierz dn 50-100                                                              473,00 zł + koszt wodomierza

·                      moduł radiowy lub nakładka                                                         142,00 zł + koszt nakładki

·                      wodomierz do odczytu radiowego z montażem modułu transmisyjnego GSM   1.485,00 zł

·                      uszkodzony zawór w węźle wodomierzowym                                 378,00 zł + cena zaworu

 

 

1.2                  Plombowanie wodomierza po zerwaniu lub uszkodzeniu plomb przez odbiorcę                                                         
                                                                                                                     142,00 zł

1.3                    Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza DN 15-40     (na żądanie odbiorcy)                                                                                                                             283,00 zł + koszt ekspertyzy

1.4                    Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza DN 50 i większe (na żądanie odbiorcy)                                                                               567,00 zł + koszt ekspertyzy

 

1.5            Pompowanie wody ze studzienek wodomierzowych w celu dokonania odczytu    wodomierza, wymiany wodomierza, wymiany elementów zdalnego odczytu                                                                                                                                                                                                                    214,00 zł

1.6             Przywrócenie dostaw wody odbiorcy usług po uregulowaniu zadłużenia      189,00 zł

1.7                  Zakręcenie lub odkręcenie 1 zasuwy domowej (na wniosek Odbiorcy)         189,00 zł

1.8             Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych                                               203,00 zł

1.9             Koszt 1rbh za uzgodnienia branżowe                                                                50,00 zł

1.10         Koszt 1rbh za nadzór branżowy                                                                     62,00 zł

1.11         Koszt 1rbh pracy montera                                                                                          47,00 zł

1.12         Koszt 1rbh samochodu                                                                                      60,00 zł


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności