Regulamin dostaw wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów - obowiązuje od 17.11.2021 r.

Dokumenty do pobrania bezpośrednio ze strony w formacie PDF.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności