Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, że w związku z pracami awaryjnymi prowadzonymi na głównej magistrali wodociągowej przez dostawcę wody tj. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach wystąpią zakłócenia w jej dostawie dla następujących dzielnic Mikołowa: Centrum, Kamionka, Regielowiec, Kałuże, Nowy Świat, Reta, Mokre, Goj.

Termin wykonywania prac: 27.07.2014 r. od godz. 22.00 do 28.07.2014 do godz. 22.00


Zastępczy punkt poboru wody znajdować się będzie w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4

Dostawa wody realizowana będzie na bieżąco beczkowozami

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji tel. (32) 226-21-05


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 02.05.2014r. Zakład będzie nieczynny.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 18.04.2014r. Zakład będzie czynny w godz. od 7.00 - 13.00.


OGŁOSZENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie zawiadamia, iż w miesiącu lutym 2014r. rozpoczęto wymianę wodomierzy na terenie miasta Mikołów.

Na zlecenie ZIM Sp. z o. o. prace montażowe prowadzi firma podwykonawcza PIAS-KAN  Sp. z o. o. Wszyscy instalatorzy uczestniczący w zadaniu wymiany wodomierzy ubrani są w jednolite ubrania oraz poruszają się jednolicie oznakowanymi pojazdami opisanymi nazwą firmy PIAS-KAN Sp. z o. o. Pracownicy Wykonawcy posiadają identyfikatory oraz upoważnienie wydane przez ZIM Sp. z o. o.

Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy w budynkach prowadzone są od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 18.00. Wymiana wodomierzy dokonywana jest bezpłatnie, w związku z powyższym pracownicy nie pobierają żadnych opłat.

Wszelkie informacje związane z wymianą wodomierzy oraz weryfikacją danych osób posiadających identyfikatory, które zostały upoważnione do wymiany wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu 537 193 603, informacji udziela koordynator zadania Pan Adam Grzybek lub w ZIM Sp. z o. o. pod numerem telefonu 32 218 05 69, 32 226 21 05.

 

Prosimy o współpracę z ekipą montażową, udostępnienie mieszkań, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny lokator/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosimy także o wyrozumiałość gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy
w dostawie wody do poszczególnych budynków.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż z powodu prowadzenia prac awaryjnych, dostawcy wody GPW, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 11.02.2014 od godz. 8.00 do godz. 18.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Informacja: tel. (32) 226-21-05

W REJONIE DZIELNICY

KAMIONKA - LEWA STRONA W KIERUNKU KATOWIC

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji tel. (32) 226-21-05


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż z powodu prowadzenia prac awaryjnych dostawcy wody GPW nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 11.02.2014 od godz. 8.00 do godz. 18.00

PRZY ULICAH:ROLNICZA, BOCZNA, SKOŚNA, WSPÓLNA, STAROPODLESKA, ŻNIWNAZa zaistniałe niedogodności przepraszamy.Informacja: tel. (32) 226-21-05
PRZY ULICAH:
ROLNICZA, BOCZNA, SKOŚNA, WSPÓLNA, STAROPODLESKA, ŻNIWNA
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Informacja: tel. (32) 226-21-05

PRZY ULICAH:

PODLESKA, ROLNICZA, BOCZNA, SZAROTEK, SKOŚNA, TABOROWA KĘPA, POPRZECZNA, POZIOMKOWA, WIOSENNA, JAGODOWA, WSPÓLNA, STAROPODLESKA, ŻNIWNA

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji tel. (32) 226-21-05
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności