Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 4.02.2015 od godz. 800 do godz. 1500

na ulicach:

Pszczyńska 55

Kolonia Wojewódzka 1-21a

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105


ZAWIADOMIENIE


Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech sukcesy zawodowe idą w parze z prywatnymi,

a wiara codziennie dodaje sił i energii

do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Zarząd i Pracownicy

Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 10.11.2014 r. Zakład będzie nieczynny.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych wystąpi przerwa w dostawie wody

w dniu: 11.09.2014 r. od godz. 08.00 do godz. godz. 22.00

W SOŁECTWACH:

Paniowy (od ul. Magnolii do końca w kier. Borowej Wsi),

Borowa Wieś

Zastępczy punkt poboru wody znajdować się będzie w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4.

Dostawa wody realizowana będzie na bieżąco beczkowozami.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105, 32/2180551.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.


ZAWIADOMIENIE

Od dnia 15 września 2014 r. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła, w której znajduje się dodatkowa opłata wynikająca z obowiązku realizacji zapisów ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551 z późn. zm.).

Opłata ta wynosi 0,47 zł/GJ i będzie doliczana do ceny ciepła wszystkim odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej nakłada obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) lub uiszczenia opłaty zastępczej.

4 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1039). Rozporządzenie to określa wysokość kosztów uwzględnianych w kalkulacji cen ciepła w taryfach przedsiębiorstw energetycznych.

Koszty te, w efekcie końcowym wpływają na wzrost cen ciepła – jednak jest on całkowicie niezależny od przedsiębiorstw ciepłowniczych, a wynika z wymagań narzuconych na Polskę przez Unię Europejską w zakresie poprawy efektywności energetycznej naszego kraju.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 ust 6 ustawy o efektywności energetycznej wpływy z opłaty zastępczej stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę opłaty zastępczej przedsiębiorstwa ciepłownicze zobowiązane są przekazać na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności