Aktualności

ZAWIADOMIENIE


Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech sukcesy zawodowe idą w parze z prywatnymi,

a wiara codziennie dodaje sił i energii

do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Zarząd i Pracownicy

Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 10.11.2014 r. Zakład będzie nieczynny.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych wystąpi przerwa w dostawie wody

w dniu: 11.09.2014 r. od godz. 08.00 do godz. godz. 22.00

W SOŁECTWACH:

Paniowy (od ul. Magnolii do końca w kier. Borowej Wsi),

Borowa Wieś

Zastępczy punkt poboru wody znajdować się będzie w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4.

Dostawa wody realizowana będzie na bieżąco beczkowozami.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105, 32/2180551.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.


ZAWIADOMIENIE

Od dnia 15 września 2014 r. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła, w której znajduje się dodatkowa opłata wynikająca z obowiązku realizacji zapisów ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551 z późn. zm.).

Opłata ta wynosi 0,47 zł/GJ i będzie doliczana do ceny ciepła wszystkim odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej nakłada obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) lub uiszczenia opłaty zastępczej.

4 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1039). Rozporządzenie to określa wysokość kosztów uwzględnianych w kalkulacji cen ciepła w taryfach przedsiębiorstw energetycznych.

Koszty te, w efekcie końcowym wpływają na wzrost cen ciepła – jednak jest on całkowicie niezależny od przedsiębiorstw ciepłowniczych, a wynika z wymagań narzuconych na Polskę przez Unię Europejską w zakresie poprawy efektywności energetycznej naszego kraju.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 ust 6 ustawy o efektywności energetycznej wpływy z opłaty zastępczej stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę opłaty zastępczej przedsiębiorstwa ciepłownicze zobowiązane są przekazać na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, że w związku z pracami awaryjnymi prowadzonymi na głównej magistrali wodociągowej przez dostawcę wody tj. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach wystąpią zakłócenia w jej dostawie dla następujących dzielnic Mikołowa: Centrum, Kamionka, Regielowiec, Kałuże, Nowy Świat, Reta, Mokre, Goj.

Termin wykonywania prac: 27.07.2014 r. od godz. 22.00 do 28.07.2014 do godz. 22.00


Zastępczy punkt poboru wody znajdować się będzie w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4

Dostawa wody realizowana będzie na bieżąco beczkowozami

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Informacji udziela Wydział Eksploatacji tel. (32) 226-21-05Informacje ważne

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków "CENTRUM"

UWAGA NA OSZUSTÓW

PRZEDŁUŻENIE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.02.2018 R.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.04.2017 R.

 

PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW ZIM SP Z O.O. W MIKOŁOWIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIACH 25 - 27 LUTEGO 2017

 

NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01-03-2017 R. DO 28-02-2018 R. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OD DNIA 01.03.2017

Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Monitoring działalności Spółki

Mali goście na oczyszczalni

Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w roku 2015

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Nowy regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED MROZEM

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2015/2016

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

ZIM Sp. z o.o. informuje, że na terenie miasta pojawiły się osoby podające się za pracowników Spółki.

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW GRUPY TARYFOWEJ NR 1, DO KTÓREJ ZALICZA SIĘ: GOSPODARSTWA DOMOWE, ODBIORCÓW W DOMACH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

II edycja konkursu filmowego "Nakręć się na eko"

II edycja konkursu rysunkowego "Ekobajanie ekorysowanie

Nowa strona internetowa JRP www.jrp.zim.com.pl

Procedura podłączenia do nowo budowanej kanalizacji

Decyzja Komisji Europejskiej dla projektu
„ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Ranking "Rzeczpospolitej"

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński

Prześlij bieżący odczyt licznika

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności