Aktualności

Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem

Drodzy odbiorcy, pamiętajmy o zabezpieczeniu instalacji wod-kan przed zamarznięciem. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować 
zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.
Przed nastaniem niskich temperatur należy:
- zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie 
brakujących szyb, uszczelnienie drzwi 
i okien;
- studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy 
nie są uszkodzone;
- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu 
licznika;
- przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
- elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami 
wody), w tej sytuacji należy zgłosić niezwłocznie wyciek wody do naszej firmy pod numer telefonu 32 2262 105. Wówczas pracownicy Zakładu 
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.
Tak więc nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców. Zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. 
Przezorność nic nie kosztuje!!!!

Drodzy odbiorcy, pamiętajmy o zabezpieczeniu instalacji wod.-kan. przed zamarznięciem. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

- zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;

- studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;

- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;

- przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;

- elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić niezwłocznie wyciek wody do naszej firmy pod numer telefonu 32 2262 105. Wówczas pracownicy Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.Tak więc nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców. Zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. 
Przezorność nic nie kosztuje!!!!


INFORMACJA

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

Taryfa na dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Mikołów będzie obowiązywać
od 01.12.2015 do 30.11.2016r.

Ponadto informujemy, iż na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2015r., Rada Miejska Mikołowa uchwaliła na tym samym poziomie dopłaty do grupy taryfowej nr  1 w kwocie 1,95 zł brutto do 1 m3 – za każdy 1 m3 wody oraz 5,50 zł brutto do 1m3 – za każdy 1 m3 ścieków.

 

Dopłaty będą obowiązywać w całym okresie objętym taryfą tj. od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.

 

Cena za 1 m3 wody z dopłatą

 

6,79 zł brutto

 

Cena za 1 m3 ścieków z dopłatą

 

8,37 zł brutto

 

Cena woda + ścieki za  1 m3

 

15,16 zł brutto


ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 26.10.2015 od godz. 800 do godz. 1500

NA ULICACH:

PODLESKA (od DK44 do ul. Jagodowej), SZAROTEK, POPRZECZNA, TABOROWA KĘPA, SKOŚNA (1÷23)

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105


ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. informuje mieszkańców budynków ogrzewanych za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, iż z dniem 29.09.2015 r. następuje rozpoczęcie sezonu grzewczego 2015/2016
Telefon kontaktowy - Kotłownia Grażyński - 32 226 21 36


ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 01.09.2015 od godz. 800 do godz. 1500

NA ULICACH:

Rolniczej numery nieparzyste od nr 41 do końca i numery parzyste od 60 do końca,

Żniwnej numery 34, 45, 57, 57a,

Staropodleskiej 50

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105


ZAWIADOMIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki.

Do Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca br. zostali powołani: p. Alina Mzyk oraz p. Władysław Spyrka, natomiast odwołani z dniem 1 lipca br. zostali: p. Jerzy Tomecki, p. Zbigniew Gruszczyński, p. Jacek Kalla.

W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej od dnia 01/07/2015 r. wchodzą Jerzy Karwot, Halina Głośna, Alina Mzyk oraz Władysław Spyrka.
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności