Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 05.05.2015 od godz. 800 do godz. 1500

na ulicach:

MARZANKOWICE,

L. SPYRY (od nr 20 do końca)

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu 03.04.2015 r. Zakład będzie czynny w godz. 7.00 - 12.30.


Przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków


ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 02.04.2015 od godz. 800 do godz. 1400

na ulicach:

DZIAŁKOWCÓW, LEMA, KOWALSKA, WIEJSKA,  MŁYŃSKA (OD NR 51 I 82 DO KOŃCA)

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105


ZAWIADOMIENIE

Informacja dotycząca wpłat na poczcie.

W związku z wprowadzeniem dodatkowych indywidualnych numerów kont bankowych w Mikołowskim Banku Spółdzielczym informujemy, iż do czasu podpisania aneksu z Pocztą Polską za wpłaty na te konta na poczcie będą pobierane opłaty, natomiast wpłaty na pozostałe konta pozostają bez zmian (bez opłat)
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności