Przetargi ZIM 2019

19/U/2019 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z KOSZTORYSAMI DOTYCZĄCEGO MODERNIZACJI STACJI WYMIENNIKOWYCH

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 25.06.2019r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


11/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 25.06.2019r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45

<

12/RB/2019 DRUGI ETAP BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZAKRES KTÓREGO WCHODZI FRAGMENT UL. RYBNICKIEJ, UL. TOROWA ORAZ UL. PROSTA

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 24.06.2019r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


10/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 24.06.2019r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


17/U/2019 OPRACOWANIE OPERATÓW WODNO- PRAWNYCH

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.06.2019r. DO GODZINY 11:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45

<

8/RB/2019 WYMIANA I REGULACJA WŁAZÓW

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.06.2019r. DO GODZINY 11:00

OTWARCIE OFERT o godz. 11:15

<


Informacje ważne

W dniach od 30.03.2020 r. do 3.04.2020 r., zakład czynny do godz. 12.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

W dniu 16.03.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności