Przetargi ZIM 2019

14/U/2019 PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA AWARYJNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.05.2019r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


9/D/2019 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W ILOŚCI 500Mg

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 29.05.2019r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 31.05.2019r. DO GODZINY 11:00

OTWARCIE OFERT o godz. 11:15


7/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU!!

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 31.05.2019r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


12/U/2019 WYMIANA WODOMIERZY

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.05.2019r. DO GODZINY 11:00

OTWARCIE OFERT o godz. 11:15


13/U/2019 OPRACOWANIE ANALIZY RYZYKA

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.05.2019r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15

<


Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności