Przetargi ZIM 2018

5/RB/2018 BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NISKOPARAMETROWEJ I WYSOKOPARAMETROWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 20.03.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


5/U/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 12.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:30


4/D/2018 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.03.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


3/D/2018 SPRZEDAŻ, DOSTAWA I WYMIANA PRZEKŁADNI I TAŚMOCIĄGU

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 06.03.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


4/U/2018 WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 27.02.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


2/D/2018 DOSTAWA KOMPUTERÓW

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 26.02.2018r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności