Przetargi ZIM ARCHIWUM 2018

9/U/2018 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA MODERNIZOWANEJ SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I WODOCIĄGOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 27.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


8/U/2018 USŁUGI UBEZPIECZENIA

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 23.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


5/D/2018 ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ WŁĄCZENIE NOWYCH WODOMIERZY DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ODCZYTU RADIOWEGO ZIM

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


6/U/2018 WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 20.03.2018r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


5/RB/2018 BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NISKOPARAMETROWEJ I WYSOKOPARAMETROWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 20.03.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


5/U/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 12.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:30Informacje ważne

WAŻNA INFORMACJA NR4 - KORONAWIRUS

Od 04.05.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności