Przetargi ZIM ARCHIWUM 2018

9/U/2018 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA MODERNIZOWANEJ SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I WODOCIĄGOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 27.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


8/U/2018 USŁUGI UBEZPIECZENIA

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 23.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


5/D/2018 ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ WŁĄCZENIE NOWYCH WODOMIERZY DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ODCZYTU RADIOWEGO ZIM

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


6/U/2018 WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 20.03.2018r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


5/RB/2018 BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NISKOPARAMETROWEJ I WYSOKOPARAMETROWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 20.03.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


5/U/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 12.04.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:30
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności