Przetargi ZIM ARCHIWUM 2015

8/U/2015 WYKONANIE MODERNIZACJI CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO UKŁADU ODPROWADZANIA SPALIN KOTŁÓWN W KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 17 W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 03.08.2015r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


4/RB/2015 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA!!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 04.08.2015r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT 04.08.2015r. GODZ. 10:15


6/D/2015 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 27.07.2015r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT 27.07.2015r. GODZ. 10:15


PN-48/RB/2015/JRP Zaprojektowanie oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej


3/RB/2015 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.07.2015r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT 13.07.2015r. GODZ. 10:15


7/U/2015 WYKONANIE MODERNIZACJI UKŁADU ODPROWADZANIA SPALIN KOTŁA WR 10N W KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 17 W MIKOŁOWIE

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT!

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 20.07.2015r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT 20.07.2015r. GODZ. 10:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności