Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

że w dniu 31.12.2015 r. zakład będzie czynny w godz. 7.00 - 12.00


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju

oraz wszelkiej pomyślności.ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

że w dniu 24.12.2015 r. zakład będzie nieczynny.


NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA-4210-47(8)/2015/271/XIII/AM  z dnia 12.11.2015r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2015r., poz. 5774 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.01.2016r. 


ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 24.11.2015 od godz. 800 do godz. 1400

NA ULICACH:

NOWY ŚWIAT (od od nr 57 i 70 do końca), WODNA, WRONIA

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105


Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem

Drodzy odbiorcy, pamiętajmy o zabezpieczeniu instalacji wod-kan przed zamarznięciem. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować 
zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.
Przed nastaniem niskich temperatur należy:
- zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie 
brakujących szyb, uszczelnienie drzwi 
i okien;
- studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy 
nie są uszkodzone;
- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu 
licznika;
- przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
- elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami 
wody), w tej sytuacji należy zgłosić niezwłocznie wyciek wody do naszej firmy pod numer telefonu 32 2262 105. Wówczas pracownicy Zakładu 
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.
Tak więc nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców. Zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. 
Przezorność nic nie kosztuje!!!!

Drodzy odbiorcy, pamiętajmy o zabezpieczeniu instalacji wod.-kan. przed zamarznięciem. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

- zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;

- studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;

- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;

- przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;

- elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić niezwłocznie wyciek wody do naszej firmy pod numer telefonu 32 2262 105. Wówczas pracownicy Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.Tak więc nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców. Zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. 
Przezorność nic nie kosztuje!!!!
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności