Aktualności

BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z apelem mieszkańców oraz z uwagi na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, w 2016 roku rezygnujmy z przeprowadzenia przerwy remontowej i tym samym nie przewidujemy ograniczeń w dostawie ciepłej wody do obiektów zasilanych z kotłowni Grażyński. Jednak zachowujemy sobie prawo do krótkotrwałych wyłączeń w miesiącu sierpniu, ze względu na ewentualne przeprowadzenie niezbędnych remontów sieci, o których każdorazowo będziemy informować. Ponadto informujemy, iż przerwa w dostawie ciepła z Kotłowni CALOR (kotłownia zewnętrzna nie należąca do ZIM Sp. z o. o.) nastąpi w dniach 04-08 lipca 2016r. - dotyczy obiektów na osiedlu Mickiewicza w Mikołowie.

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z apelem mieszkańców oraz z uwagi na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, 
w 2016 roku rezygnujmy z przeprowadzenia przerwy remontowej i tym samym nie przewidujemy ograniczeń w dostawie ciepłej wody do obiektów zasilanych z kotłowni Grażyński. Jednak zachowujemy sobie prawo do krótkotrwałych wyłączeń w miesiącu sierpniu, ze względu na ewentualne przeprowadzenie niezbędnych remontów sieci, o których każdorazowo będziemy informować. Ponadto informujemy, iż przerwa w dostawie ciepła z Kotłowni CALOR (kotłownia zewnętrzna nie należąca do ZIM Sp. z o. o.) nastąpi w dniach 
04-08 lipca 2016r. - dotyczy obiektów na osiedlu Mickiewicza w Mikołowie.

Monitoring działalności Spółki

Szanowni Państwo,

 

W okresie od 18 września 2015 roku (pierwszy złożony wniosek o informację publiczną)  do 20 kwietnia 2016 roku (wpływ ostatniej skargi)  w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z  o.o. w Mikołowie został przeprowadzony monitoring działalności Spółki
w następujących obszarach:

1. Polityka Gminy wobec spółki,

2. Procedura doboru członków organów Spółek

3. Wynagrodzenia organów w Spółce

4. Przejrzystość działania Spółki.

 

Monitoring przeprowadzony był przez Mieszkańca Mikołowa Pana Artura Wnuka z inicjatywy i przy wsparciu Sieci Obywatelskiej Watchdog.

 

W ramach monitoringu do Spółki wpłynęło 24 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w ramach których zostało zadane 119 pytań. Spółka udzielała Wnioskującemu, w wyznaczonych ustawowych terminach, niezbędnych informacji i przekazywała stosowne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Spółka odmawiała udzielenia informacji, co poparte było wydaniem stosowych decyzji (13 szt.). Wnioskujący złożył 4 skargi na wydane decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy rozprawy przed WSA w Gliwicach – we wszystkich przypadkach Sąd I Instancji przyznał Spółce rację i oddalił skargi Wnioskującego.

 

W załączeniu przekazujemy link do opracowanego raportu z dnia 05 maja 2016 roku: http://spolki.siecobywatelska.pl/?page_id=125 , a także do wszystkich dokumentów złożonych w ramach prowadzonego monitoringu: http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1403.

 

Dziękujemy za przekazany materiał, który z pewnością przysłuży się do podniesienia jakości świadczenia usług na rzecz Mieszkańców.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.

Z poważaniem

Prezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.

Mali goście na oczyszczalni

Zdjęcie

W dniu 12.05.2016 r. mieliśmy okazję gościć na oczyszczalni ścieków „Centrum” dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w Mikołowie wraz z opiekunami. Pracownicy oczyszczalni przedstawili specyfikę jej pracy, a także poszczególne etapy procesu oczyszczania ścieków. Dzieci mogły zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków. Uczniowie odwiedzili również biuro, w którym pracownicy nadzorują i monitorują pracę poszczególnych urządzeń. Ponadto zostali uświadomieni jak ważne jest prawidłowe korzystanie z kanalizacji, która została zaprojektowana i wykonana tak, by przyjmować z naszych domów tylko ścieki, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Wszystkie inne, a zwłaszcza nierozpuszczalne w wodzie produkty bezsprzecznie oznaczają kłopoty dla właścicieli nieruchomości, jak i dla eksploatatora sieci. Na zakończenie uczniowie otrzymali drobny upominek i wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przed nami Święta Wielkiej Nocy
z tej okazji składamy w imieniu własnym oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt.


2016-03-23

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

że w dniu 25.03.2016 r. zakład będzie czynny w godz. 7.00 - 12.00


ZAWIADOMIENIE

W związku z planowaną w dniach 22 do 26 luty 2016 r. modernizacją - przebudową punktu zlewczego na oczyszczalni ścieków "Centrum” w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50, wstrzymany będzie odbiór ścieków dowożonych.

Za utrudnienia przepraszamy.
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności