Aktualności

ZAWIADOMIENIE

W związku z planowaną w dniach 22 do 26 luty 2016 r. modernizacją - przebudową punktu zlewczego na oczyszczalni ścieków "Centrum” w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50, wstrzymany będzie odbiór ścieków dowożonych.

Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii: Informujemy iż udział ciepła wytworzonego  z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego przez ZIM Sp. z o.o. do sieci w roku 2015 wynosił 0%.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

że w dniu 31.12.2015 r. zakład będzie czynny w godz. 7.00 - 12.00


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju

oraz wszelkiej pomyślności.ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

że w dniu 24.12.2015 r. zakład będzie nieczynny.


NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA-4210-47(8)/2015/271/XIII/AM  z dnia 12.11.2015r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2015r., poz. 5774 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.01.2016r. 
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności