Przetargi ZIM 2018

17/U/2018 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA BUDOWANEJ I PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 02.07.2018r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


16/U/2018 WYKONANIE ZABUDOWY DODATKOWYCH PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WOD.- KAN.

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 02.07.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


15/U/2018 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I WODOCIĄGOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 19.06.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


13/U/2018 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I WODOCIĄGOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 29.05.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


11/U/2018 PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.05.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


10/U/2018 WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU SIECI I OBIEKTÓW CIEPŁOWNICZYCH

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 09.05.2018r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności