Aktualności

Mali goście na oczyszczalni

Zdjęcie

W dniu 12.05.2016 r. mieliśmy okazję gościć na oczyszczalni ścieków „Centrum” dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w Mikołowie wraz z opiekunami. Pracownicy oczyszczalni przedstawili specyfikę jej pracy, a także poszczególne etapy procesu oczyszczania ścieków. Dzieci mogły zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków. Uczniowie odwiedzili również biuro, w którym pracownicy nadzorują i monitorują pracę poszczególnych urządzeń. Ponadto zostali uświadomieni jak ważne jest prawidłowe korzystanie z kanalizacji, która została zaprojektowana i wykonana tak, by przyjmować z naszych domów tylko ścieki, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Wszystkie inne, a zwłaszcza nierozpuszczalne w wodzie produkty bezsprzecznie oznaczają kłopoty dla właścicieli nieruchomości, jak i dla eksploatatora sieci. Na zakończenie uczniowie otrzymali drobny upominek i wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przed nami Święta Wielkiej Nocy
z tej okazji składamy w imieniu własnym oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt.


2016-03-23

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

że w dniu 25.03.2016 r. zakład będzie czynny w godz. 7.00 - 12.00


ZAWIADOMIENIE

W związku z planowaną w dniach 22 do 26 luty 2016 r. modernizacją - przebudową punktu zlewczego na oczyszczalni ścieków "Centrum” w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50, wstrzymany będzie odbiór ścieków dowożonych.

Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii: Informujemy iż udział ciepła wytworzonego  z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego przez ZIM Sp. z o.o. do sieci w roku 2015 wynosił 0%.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

że w dniu 31.12.2015 r. zakład będzie czynny w godz. 7.00 - 12.00
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności