Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniu 14.04.2017 r. zakład będzie czynny do godz. 12.00


PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW ZIM SP Z O.O. W MIKOŁOWIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIACH 25 - 27 LUTEGO 2017


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje

iż w dniach 23.12.2016 r. i 30.12.2016 r. zakład będzie czynny w godz. 7.00 - 12.00


BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z apelem mieszkańców oraz z uwagi na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, w 2016 roku rezygnujmy z przeprowadzenia przerwy remontowej i tym samym nie przewidujemy ograniczeń w dostawie ciepłej wody do obiektów zasilanych z kotłowni Grażyński. Jednak zachowujemy sobie prawo do krótkotrwałych wyłączeń w miesiącu sierpniu, ze względu na ewentualne przeprowadzenie niezbędnych remontów sieci, o których każdorazowo będziemy informować. Ponadto informujemy, iż przerwa w dostawie ciepła z Kotłowni CALOR (kotłownia zewnętrzna nie należąca do ZIM Sp. z o. o.) nastąpi w dniach 04-08 lipca 2016r. - dotyczy obiektów na osiedlu Mickiewicza w Mikołowie.

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z apelem mieszkańców oraz z uwagi na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, 
w 2016 roku rezygnujmy z przeprowadzenia przerwy remontowej i tym samym nie przewidujemy ograniczeń w dostawie ciepłej wody do obiektów zasilanych z kotłowni Grażyński. Jednak zachowujemy sobie prawo do krótkotrwałych wyłączeń w miesiącu sierpniu, ze względu na ewentualne przeprowadzenie niezbędnych remontów sieci, o których każdorazowo będziemy informować. Ponadto informujemy, iż przerwa w dostawie ciepła z Kotłowni CALOR (kotłownia zewnętrzna nie należąca do ZIM Sp. z o. o.) nastąpi w dniach 
04-08 lipca 2016r. - dotyczy obiektów na osiedlu Mickiewicza w Mikołowie.

Monitoring działalności Spółki

Szanowni Państwo,

 

W okresie od 18 września 2015 roku (pierwszy złożony wniosek o informację publiczną)  do 20 kwietnia 2016 roku (wpływ ostatniej skargi)  w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z  o.o. w Mikołowie został przeprowadzony monitoring działalności Spółki
w następujących obszarach:

1. Polityka Gminy wobec spółki,

2. Procedura doboru członków organów Spółek

3. Wynagrodzenia organów w Spółce

4. Przejrzystość działania Spółki.

 

Monitoring przeprowadzony był przez Mieszkańca Mikołowa Pana Artura Wnuka z inicjatywy i przy wsparciu Sieci Obywatelskiej Watchdog.

 

W ramach monitoringu do Spółki wpłynęło 24 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w ramach których zostało zadane 119 pytań. Spółka udzielała Wnioskującemu, w wyznaczonych ustawowych terminach, niezbędnych informacji i przekazywała stosowne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Spółka odmawiała udzielenia informacji, co poparte było wydaniem stosowych decyzji (13 szt.). Wnioskujący złożył 4 skargi na wydane decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy rozprawy przed WSA w Gliwicach – we wszystkich przypadkach Sąd I Instancji przyznał Spółce rację i oddalił skargi Wnioskującego.

 

W załączeniu przekazujemy link do opracowanego raportu z dnia 05 maja 2016 roku: http://spolki.siecobywatelska.pl/?page_id=125 , a także do wszystkich dokumentów złożonych w ramach prowadzonego monitoringu: http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1403.

 

Dziękujemy za przekazany materiał, który z pewnością przysłuży się do podniesienia jakości świadczenia usług na rzecz Mieszkańców.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.

Z poważaniem

Prezes Zarządu ZIM Sp. z o.o.

Mali goście na oczyszczalni

Zdjęcie

W dniu 12.05.2016 r. mieliśmy okazję gościć na oczyszczalni ścieków „Centrum” dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w Mikołowie wraz z opiekunami. Pracownicy oczyszczalni przedstawili specyfikę jej pracy, a także poszczególne etapy procesu oczyszczania ścieków. Dzieci mogły zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków. Uczniowie odwiedzili również biuro, w którym pracownicy nadzorują i monitorują pracę poszczególnych urządzeń. Ponadto zostali uświadomieni jak ważne jest prawidłowe korzystanie z kanalizacji, która została zaprojektowana i wykonana tak, by przyjmować z naszych domów tylko ścieki, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Wszystkie inne, a zwłaszcza nierozpuszczalne w wodzie produkty bezsprzecznie oznaczają kłopoty dla właścicieli nieruchomości, jak i dla eksploatatora sieci. Na zakończenie uczniowie otrzymali drobny upominek i wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Informacje ważne

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków "CENTRUM"

UWAGA NA OSZUSTÓW

PRZEDŁUŻENIE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.02.2018 R.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.04.2017 R.

 

PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW ZIM SP Z O.O. W MIKOŁOWIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIACH 25 - 27 LUTEGO 2017

 

NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01-03-2017 R. DO 28-02-2018 R. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OD DNIA 01.03.2017

Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Monitoring działalności Spółki

Mali goście na oczyszczalni

Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w roku 2015

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Nowy regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED MROZEM

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2015/2016

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

ZIM Sp. z o.o. informuje, że na terenie miasta pojawiły się osoby podające się za pracowników Spółki.

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW GRUPY TARYFOWEJ NR 1, DO KTÓREJ ZALICZA SIĘ: GOSPODARSTWA DOMOWE, ODBIORCÓW W DOMACH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

II edycja konkursu filmowego "Nakręć się na eko"

II edycja konkursu rysunkowego "Ekobajanie ekorysowanie

Nowa strona internetowa JRP www.jrp.zim.com.pl

Procedura podłączenia do nowo budowanej kanalizacji

Decyzja Komisji Europejskiej dla projektu
„ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Ranking "Rzeczpospolitej"

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński

Prześlij bieżący odczyt licznika

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności