Taryfa na ciepło

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.9.2018.271.XV.CW  z dnia 23.04.2018r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2018r., poz. 2877 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 14.05.2018r. 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJĄCA OD 01.02.2018

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.43(8).2017.2018.271.XIV.RZ.Zmd  z dnia 09.01.2018r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12.01.2018r., poz. 344 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.02.2018r. 


TARYFA DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.04.2017 r.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.68(10).2016.2017.271.XIV.RZ  z dnia 01.03.2017r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07.03.2017r., poz. 1571 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.04.2017 r. 


TARYFA DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.01.2016 r.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA-4210-47(8)/2015/271/XIII/AM  z dnia 12.11.2015 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2015 r., poz. 5774 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.01.2016 r.


TARYFA DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJĄCA OD 15.09.2014 r.


ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCEJ TARYFIE OD 15.04.2013
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności