Aktualności

Zmiana wysokości stawek VAT z dniem 01.01.2011


INFORMACJA

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

Taryfa na dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Mikołów będzie obowiązywać
od 01.12.2015 do 30.11.2016r.

Ponadto informujemy, iż na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2015r., Rada Miejska Mikołowa uchwaliła
na tym samym poziomie dopłaty do grupy taryfowej nr  1 w kwocie 1,95 zł brutto do 1 m3 – za każdy 1 m3 wody
oraz 5,50 zł brutto do 1m3 – za każdy 1 m3 ścieków.

 

Dopłaty będą obowiązywać w całym okresie objętym taryfą tj. od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.

 

 

Cena za 1 m3 wody z dopłatą

 

6,79 zł

 

Cena za 1 m3 ścieków z dopłatą

 

8,37 zł

 

Cena woda + ścieki za  1 m3

 

15,16 zł


Ranking „Rzeczpospolitej”


Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński


Nagrodę ,,Dziennik Gazeta Prawna" za czystą wodę w czwartej edycji rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto w woj. śląskim wygrał Mikołów.
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności