Aktualności

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.04.2020 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.2.2020.AZa z dnia 12.03.2020 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 53(396) z dnia 12 marca 2020 r.  i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.04.2020 r.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności