Aktualności

OGŁOSZENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie 

informuje, że w LIPCU oraz SIERPNIU będzie prowadzona legalizacyjna wymiana wodomierzy na ulicach:

Bernarda Krawczyka

Boczna

Dr Tadeusza Więcka

Jana Koja

Jana Pawła II

Józefa Lompy

Karola Miarki

Katowicka (do nr 23, 34)

Konstantego Prusa

Krótka

Ks. Jana Karpeckiego

Ks. Józefa Szafranka

Kwietna

Ludwika Musioła

Ludwika Waryńskiego

Podleska

Poprzeczna

Poziomkowa

Rolnicza (nr 9, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37)

Rynek

Sądowa

Skrajna

Skośna

Staropodleska

Stawowa

Szarotek

Św. Wojciecha

Taborowa Kępa

Wiosenna

Wspólna

Żniwna (oprócz nr 11)

 

Wymiana DOTYCZY wodomierzy montowanych tylko w roku 2014!

Wymiana NIE DOTYCZY wodomierzy w lokalach i mieszkaniach spółdzielczych!

Informacji udziela Dział Eksploatacji

Tel. (32)218 02 10,  (32)218 02 13


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności