Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniu 07.05.2019 r. rozpoczęto legalizacyjną wymianę wodomierzy na Recie na ulicach:

Storczyków
Skalna
Zielona
Brzozowa
Jasna
Reta
Przyjaźni
Konopnickiej
Dzieńdziela

W związku z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia prac, wybrano ww. ulice do wymiany jako pierwsze


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności