Aktualności

OGŁOSZENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie zawiadamia, iż w bieżącym roku 2019 odbywa się wymiana legalizacyjna wodomierzy na terenie miasta Mikołów.

Wymiana  NIE DOTYCZY wodomierzy w lokalach i mieszkaniach spółdzielczych.

Wymiana DOTYCZY TYLKO wodomierzy montowanych w roku 2014.

Wykaz ulic, na których będzie dokonywana wymiana w poszczególnych miesiącach jest umieszczony na stronie internetowej www.zim.com.pl oraz na Facebooku. Ponadto ZIM Sp. z o.o. umieszcza ogłoszenia na słupach oraz w miejscach widocznych podczas trwania całej wymiany na kilka dni przed wymianą w danym rejonie Mikołowa.

Wymiany wodomierzy dokonują pracownicy ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie, którzy posiadają imienne identyfikatory. Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy w budynkach prowadzone są od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 - 21.00. Wymiana wodomierzy dokonywana jest bezpłatnie, w związku z powyższym pracownicy nie pobierają żadnych opłat.

Wszelkie informacje związane z wymianą wodomierzy można uzyskać pod numerami telefonu:

(32) 218 02 10

(32) 218 02 13

Prosimy o współpracę z ekipą montażową, udostępnienie pomieszczeń, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dostępu do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła. Prosimy także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków.

OSZCZĘDZAJMY PAPIER!!!

W trosce o nasze środowisko i lasy od tego roku wymiany wodomierzy są realizowane za pomocą aplikacji z elektronicznym podpisem klienta. W związku z tym nie są wypisywane papierowe raporty wymian. Osoby zainteresowane otrzymaniem kopii raportu elektronicznego proszone są o kontakt z Działem Zbytu.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności