Aktualności

OGŁOSZENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie zawiadamia, iż w bieżącym roku 2019 od kwietnia odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy na terenie miasta Mikołów.

Wymiana  NIE DOTYCZY wodomierzy w lokalach i mieszkaniach spółdzielczych.

Szczegółowy harmonogram wymian zostanie umieszczony na stronie internetowej www.zim.com.pl, w kolejnych numerach Gazety Mikołowskiej oraz na Facebooku. Ponadto ZIM Sp. z o.o. zobowiązuje się do umieszczania ogłoszeń na słupach oraz w miejscach widocznych podczas trwania całej wymiany na kilka dni przed wymianą w danym rejonie Mikołowa.

Wymiany wodomierzy będą dokonywali zarówno pracownicy ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie jak i firma zewnętrzna, która zostanie wybrana na drodze postępowania przetargowego.

Pracownicy będą posiadali imienne identyfikatory oraz upoważnienie wydane przez ZIM Sp. z o. o. (w przypadku firmy zewnętrznej).

Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy w budynkach prowadzone będą od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 - 21.00. Wymiana wodomierzy dokonywana będzie bezpłatnie, w związku z powyższym pracownicy nie będą pobierali żadnych opłat.

Wszelkie informacje związane z wymianą wodomierzy oraz weryfikację danych osób posiadających identyfikatory, które zostały upoważnione do wymiany wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu 32 218 02 10, 32 218 05 6932 226 21 05.

Prosimy o współpracę z ekipą montażową, udostępnienie pomieszczeń, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dostępu do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny lokator/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosimy także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy 
w dostawie wody do poszczególnych budynków.

 

OSZCZĘDZAJMY PAPIER!!!

W trosce o nasze środowisko i lasy od tego roku wymiany wodomierzy będą realizowane za pomocą aplikacji z elektronicznym podpisem klienta. W związku z tym nie będą wypisywane papierowe raporty wymian. Osoby zainteresowane otrzymaniem kopii raportu elektronicznego proszone są o kontakt z działem zbytu, tel. 32 218 05 63, 32 218 05 65.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie zawiadamia, iż w bieżącym roku 2019 od kwietnia odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy na terenie miasta Mikołów.

Wymiana  NIE DOTYCZY wodomierzy w lokalach i mieszkaniach spółdzielczych.

Szczegółowy harmonogram wymian zostanie umieszczony na stronie internetowej www.zim.com.pl, w kolejnych numerach Gazety Mikołowskiej oraz na Facebooku. Ponadto ZIM Sp. z o.o. zobowiązuje się do umieszczania ogłoszeń na słupach oraz w miejscach widocznych podczas trwania całej wymiany na kilka dni przed wymianą w danym rejonie Mikołowa.

Wymiany wodomierzy będą dokonywali zarówno pracownicy ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie jak i firma zewnętrzna, która zostanie wybrana na drodze postępowania przetargowego.

Pracownicy będą posiadali imienne identyfikatory oraz upoważnienie wydane przez ZIM Sp. z o. o. (w przypadku firmy zewnętrznej).

Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy w budynkach prowadzone będą od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 - 21.00. Wymiana wodomierzy dokonywana będzie bezpłatnie, w związku z powyższym pracownicy nie będą pobierali żadnych opłat.

Wszelkie informacje związane z wymianą wodomierzy oraz weryfikację danych osób posiadających identyfikatory, które zostały upoważnione do wymiany wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu 32 218 02 10, 32 218 05 6932 226 21 05.

Prosimy o współpracę z ekipą montażową, udostępnienie pomieszczeń, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dostępu do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny lokator/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosimy także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy 
w dostawie wody do poszczególnych budynków.

OSZCZĘDZAJMY PAPIER!!!

W trosce o nasze środowisko i lasy od tego roku wymiany wodomierzy będą realizowane za pomocą aplikacji z elektronicznym podpisem klienta. W związku z tym nie będą wypisywane papierowe raporty wymian. Osoby zainteresowane otrzymaniem kopii raportu elektronicznego proszone są o kontakt z działem zbytu, tel. 32 218 05 63, 32 218 05 65.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności