Aktualności

Uwaga na oszustów!

W Mikołowie ponownie pojawiły się doniesienia o składaniu wizyt w domach przez osoby przedstawiające się jako „pracownicy wodociągów”. Najczęściej oszuści podejmują próby wejścia do mieszkań pod pretekstem sprawdzania jakości wody lub weryfikacji poprawności działania urządzenia pomiarowego (wodomierza).

Zgodnie z obowiązującymi prawem Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. odpowiada za jakość dostarczanej zimnej wody w sieci ulicznej, osiedlowej do wodomierza głównego, natomiast za stan i prawidłową eksploatację dalszego odcinka sieci czy przyłącza za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną budynku odpowiada administrator lub jego właściciel.

Przepisy upoważniają pracowników Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. do dokonywania kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie. Pracownicy posiadają prawo do wstępu na teren nieruchomości po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, w związku z koniecznością m.in.:

  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
  • przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy odliczających zainstalowanych przy punktach czerpalnych,
  • dokonania odczytu ich wskazań,
  • dokonania badań i pomiarów,
  • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę Usług,
  • odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu

Każdą, niespełniającą powyższych warunków próbę wejścia na teren nieruchomości oszusta podającego się za „pracownika wodociągów" prosimy niezwłocznie zgłaszać Policji (tel. 997) oraz do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (tel. 32 218 05 51).

 

W Mikołowie ponownie pojawiły się doniesienia o składaniu wizyt w domach przez osoby przedstawiające się jako „pracownicy wodociągów”. Najczęściej oszuści podejmują próby wejścia do mieszkań pod pretekstem sprawdzania jakości wody lub weryfikacji poprawności działania urządzenia pomiarowego (wodomierza).

Zgodnie z obowiązującymi prawem Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. odpowiada za jakość dostarczanej zimnej wody w sieci ulicznej, osiedlowej do wodomierza głównego, natomiast za stan i prawidłową eksploatację dalszego odcinka sieci czy przyłącza za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną budynku odpowiada administrator lub jego właściciel.

Przepisy upoważniają pracowników Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. do dokonywania kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie. Pracownicy posiadają prawo do wstępu na teren nieruchomości po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, w związku z koniecznością m.in.:

·         zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

·         przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy odliczających zainstalowanych przy punktach czerpalnych,

·         dokonania odczytu ich wskazań,

·         dokonania badań i pomiarów,

·         przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę Usług,

·         odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu

Każdą, niespełniającą powyższych warunków próbę wejścia na teren nieruchomości oszusta podającego się za „pracownika wodociągów" prosimy niezwłocznie zgłaszać Policji (tel. 997) oraz do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (tel. 32 218 05 51).


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności