Aktualności

Mali goście na oczyszczalni

Zdjęcie

W dniu 12.05.2016 r. mieliśmy okazję gościć na oczyszczalni ścieków „Centrum” dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w Mikołowie wraz z opiekunami. Pracownicy oczyszczalni przedstawili specyfikę jej pracy, a także poszczególne etapy procesu oczyszczania ścieków. Dzieci mogły zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków. Uczniowie odwiedzili również biuro, w którym pracownicy nadzorują i monitorują pracę poszczególnych urządzeń. Ponadto zostali uświadomieni jak ważne jest prawidłowe korzystanie z kanalizacji, która została zaprojektowana i wykonana tak, by przyjmować z naszych domów tylko ścieki, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Wszystkie inne, a zwłaszcza nierozpuszczalne w wodzie produkty bezsprzecznie oznaczają kłopoty dla właścicieli nieruchomości, jak i dla eksploatatora sieci. Na zakończenie uczniowie otrzymali drobny upominek i wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności