Aktualności

ZAWIADOMIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki.

Do Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca br. zostali powołani: p. Alina Mzyk oraz p. Władysław Spyrka, natomiast odwołani z dniem 1 lipca br. zostali: p. Jerzy Tomecki, p. Zbigniew Gruszczyński, p. Jacek Kalla.

W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej od dnia 01/07/2015 r. wchodzą Jerzy Karwot, Halina Głośna, Alina Mzyk oraz Władysław Spyrka.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności