Aktualności

Decyzja Komisji Europejskiej dla projektu „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

W dniu 14 stycznia 2011 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”, którego Beneficjentem jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Całkowita wartość projektu to ok. 405,6 mln zł netto, w tym wsparcie ze środków unijnych wyniesie ok. 337,5 mln zł netto – co stanowi 74,31% kosztów kwalifikowanych projektu.

Komisja Europejska uwzględniając opinię zewnętrznych ekspertów dokonała oceny projektu i uznała, że jest on zgodny z priorytetami PO Infrastruktura i Środowisko, przyczynia się do osiągnięcia celów tych priorytetów i jest zgodny z politykami unijnymi. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Mikołów dołączy do grona europejskich aglomeracji, które oczyszczają niemalże 100% ścieków powstających na ich terenie.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności