Aktualności

Ranking „Rzeczpospolitej”

   W rankingu opracowanym przez „Rzeczpospolitą” w dodatku Ekonomia&Rynek, Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. znalazł się na 6 miejscu wśród 50 spółek, które uzyskały najwyższe dotacje ze środków unijnych (w tym 3 miejsce w branży wodno-kanalizacyjnej). To efekt realizacji projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko”( więcej informacji o projekcie w zakładce JRP).


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności