Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński

     W dniu 21 października 2010r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście  Mikołów - modernizacja kotłowni Grażyński".

     Wartość projektu wynosi 19 500 000,00 zł, z tego 13 557 295,08 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

 

 

     Beneficjentem projektu jest Gmina Mikołów, a Podmiotem Realizującym Projekt Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - grudzień 2011 r.

Więcej informacji na temat projektu w zakładce Nasza działalność - Ciepło.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności