Taryfa na ciepło

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2019 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.76.2018.271.XV.CW.Zmd  z dnia 13.12.2018 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018 r., poz. 8080 i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.01.2019 r


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności