Taryfa na ciepło

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.9.2018.271.XV.CW  z dnia 23.04.2018r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2018r., poz. 2877 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 14.05.2018r. 


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności