Przetargi ZIM ARCHIWUM 2010-2014

2/P/RB/2010- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WODNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Postępowanie nr 2/P/RB/2010

 OGŁOSZENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, ul.Kolejowej 4 
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny -
na przebudowę i rozbudowę wodnej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul.Grażyńskiego do centrum Mikołowa w ramach przedsięwzięcia „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W MIEŚCIE MIKOŁÓW- MODERNIZACJA KOTŁOWNI GRAŻYŃSKI”


Załącznik 2/P/RB/2010 informacja o wyniku przetargu [224kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1 [12306kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2 [487kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 3 [433kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 4 [577kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 5 [741kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 6 [435kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 7 [5979kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 8 [2895kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 9 [724kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 10 [768kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 odpowiedzi na pytania Wykonawcy 11 [554kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 ogłoszenie o przetargu [730kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 zał. 1 [391kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 zał. 2 [279kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 zał. 3 [297kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 zał. 4 [156kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 zał. 5 [153kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 zał. 6 [195kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 wzór umowy [3143kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 pozwolenie na budowę [1780kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 przedmiar-odcinek 1 [5416kB]
Załącznik 2/P/RB/2010 przedmiar-odcinek 2 [4368kB]
Załącznik 2/P/RB/2010-STWiORB [230kB]
Załącznik 2/P/RB/2010-STWiORB (strony) [31kB]
Załącznik PB - Opis [278kB]
Załącznik PB - Orientacja [3958kB]
Załącznik PB - Plan sieci 1 etap [661kB]
Załącznik PB - Plan sieci - arkusz 2 [715kB]
Załącznik PB - Plan sieci - arkusz 3 [702kB]
Załącznik PB - Poduszki piaskowe [129kB]
Załącznik PB - Profil - etap 1 - cz 1 [601kB]
Załącznik PB - Profil - etap 1 - cz 2 [599kB]
Załącznik PB - Profil - etap 2 - zad 1 - cz 1 [617kB]
Załącznik PB - Profil - etap 2 - zad 1 - cz 2 [570kB]
Załącznik PB - Profil - etap 2 - zad 2 - cz 1 [476kB]
Załącznik PB - Profil - etap 2 - zad 2 - cz 2 [362kB]
Załącznik PB - Profil - etap 2 - zad 3 [458kB]
Załącznik PB - Rury AROTA [1859kB]
Załącznik PB - Rury ochronne [335kB]
Załącznik PB - Studzienka OP.1 [143kB]
Załącznik PB - Studzienki OD.1 OD.2 [171kB]
Załącznik PB - Studzienki OP.2 do OP.5 [210kB]
Załącznik PB - Studzienki SZ.1 do SZ.7 i SZ.14 [105kB]
Załącznik PB - Studzienki SZ.8 do SZ.13 [255kB]
Załącznik PB - Ułożenie rur w kanale [114kB]
Załącznik PB - Ułożenie rur w wykopie [118kB]
Załącznik PW I - Komora S-3 [147kB]
Załącznik PW I - Opis [251kB]
Załącznik PW I - Orientacja [3909kB]
Załącznik PW I - Plan sieci [659kB]
Załącznik PW I - Poduszki piaskowe [116kB]
Załącznik PW I - Profil cz.1 [606kB]
Załącznik PW I - Profil cz.2 [610kB]
Załącznik PW I - Rury AROT [174kB]
Załącznik PW I - Rury ochronne [224kB]
Załącznik PW I - Schemat alarmowy [308kB]
Załącznik PW I - Schemat montażowy cz.1 [346kB]
Załącznik PW I - Schemat montażowy cz.2 [232kB]
Załącznik PW I - Studnie SZ-1 [101kB]
Załącznik PW I - Studzienka OP-1 [145kB]
Załącznik PW I - Studzienka OP-2 [191kB]
Załącznik PW I - Ulozenie rur w kanale [115kB]
Załącznik PW I - Ulozenie rur w wykopie [120kB]
Załącznik PW II - Opis [353kB]
Załącznik PW II - Orientacja [3909kB]
Załącznik PW II - Plan sieci cz.1 [552kB]
Załącznik PW II - Plan sieci cz.2 [701kB]
Załącznik PW II - Poduszki piaskowe [116kB]
Załącznik PW II - Profil zad.1A,1B - cz.1 [617kB]
Załącznik PW II - Profil zad.1A,1B - cz.2 [597kB]
Załącznik PW II - Profil zad.2 - cz.1 [489kB]
Załącznik PW II - Profil zad.2 - cz.2 [374kB]
Załącznik PW II - Profil zad.3 [472kB]
Załącznik PW II - Rury AROT [166kB]
Załącznik PW II - Rury ochronne [279kB]
Załącznik PW II - Sanki [113kB]
Załącznik PW II - Schemat alarmowy - cz.1 [219kB]
Załącznik PW II - Schemat alarmowy - cz.2 [287kB]
Załącznik PW II - Schemat montażowy z.1a [311kB]
Załącznik PW II - Schemat montażowy z.1b [248kB]
Załącznik PW II - Schemat montażowy z.2 [323kB]
Załącznik PW II - Schemat montażowy z.3 [238kB]
Załącznik PW II - Studzienka SZ14 [86kB]
Załącznik PW II - Studzienki OD1 i OD2 [164kB]
Załącznik PW II - Studzienki OP3 do OP5 [194kB]
Załącznik PW II - Studzienki SZ8 do SZ16 [245kB]
Załącznik PW II - Ułożenie rur w wykopie [121kB]
Informacje ważne

W dniach od 30.03.2020 r. do 3.04.2020 r., zakład czynny do godz. 12.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

W dniu 16.03.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności