Taryfa na wodę i ścieki

PRZEDŁUŻENIE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie informuje, iż zgodnie z Art.9.1. Ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przedłuża się czas obowiązywania aktualnej Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - wstępnie do 10 czerwca 2018 r.

Informacja o czasie wprowadzenia nowej taryfy oraz jej treść zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej www.zim.com.pl


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności