Informacje ogólne
Zdjęcie

MAPA - SIECI CIEPLNE ZIM MIKOŁÓW

Największym obiektem ciepłowniczym ZIM Sp. z o.o. jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje miasto w ciepło już od roku 1976, kiedy nosiła jeszcze nazwę „Kotłowni Zawadzkiego”. Początkowo produkcję ciepła stanowiły 3 kotły WR2,5 o łącznej mocy 8,7 MW, aż do roku 1979. Wtedy to powstała tzw. „nowa część” kotłowni w której umieszczono 3 kotły WR10 o łącznej mocy 34,89 MW. Po wielu latach wysłużonej pracy kotły WR2,5 zostały wyrejestrowane i zdemontowane.

W roku 2007 jeden z kotłów WR10 został zmodernizowany na kocioł WR10N o ścianach szczelnych, oraz została wymieniona instalacja odpylania na nowocześniejszą. W latach 2010 – 2011 został zmodernizowany układ odpylania dwóch pozostałych kotłów oraz wybudowany nowy komin trójprzewodowy. Natomiast na przełomie lat 2013/2014 został zmodernizowany drugi kocioł WR10. Takie działania zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła, jak i  pozwoliły nam stać się bardziej ekologicznym przedsiębiorstwem. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie.

 W celu zapewnienia komfortu naszych użytkowników oraz aby być bardziej przyjaznym środowisku Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. bezustannie modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą.

 

         Na dzień dzisiejszy pokrycie zapotrzebowania na ciepło zapewniają:

- kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17

- kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10

          Z największej kotłowni dostarczamy ciepła dla 3 371 gospodarstw domowych, 10 podmiotów gospodarczych oraz 17 obiektów użyteczności publicznej.

          Dystrybuujemy również ciepło dla os. Mickiewicza, os. XXX-lecia oraz innych odbiorców w okolicy.

Posiadamy aktualne koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz wytwarzanie ciepła

 

 

Największym naszym obiektem ciepłowniczym jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje w ciepło już od roku 1976, kiedy nosiła jeszcze nazwę „Kotłowni Zawadzkiego”. Początkowo produkcją ciepła stanowiły 3 kotły WR2,5 o łącznej mocy 8,7 MW, aż do roku 1979. Wtedy to powstała tzw. „nowa część” kotłowni w której umieszczono 3 kotły WR10 o łącznej mocy 43,6 MW. Po wielu latach wysłużonej pracy kotły WR2,5 zostały wyrejestrowane.

W roku 2007 jeden z kotłów WR10 został zmodernizowany na kocioł WR10N o ścianach szczelnych, oraz została wymieniona instalacja odpylania na nowocześniejszą. Takie działania zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła, jak i  pozwoliły nam stać się bardziej ekologicznym przedsiębiorstwem. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie.

 

W celu zapewnienia komfortu naszych użytkowników, oraz aby być bardziej przyjaznym środowisku Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. bezustannie modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą.

 

         Na dzień dzisiejszy pokrycie zapotrzebowania na ciepło zapewniają:

 

- kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17

- kotłownia gazowa przy ul. Rynek 14

- kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10

 

         Z największej kotłowni dostarczamy ciepła dla 3 371 gospodarstw domowych, 10 podmiotów gospodarczych oraz 10 obiektów użyteczności publicznej.

          

         Dystrybuujemy również ciepło dla os. Mickiewicza, os. XXX-lecia oraz innych odbiorców w okolicy.

 

Posiadamy aktualne koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz wytwarzanie ciepła (w miejscu nazw koncesji linki do skanów)

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Informacje ważne

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków "CENTRUM"

UWAGA NA OSZUSTÓW

PRZEDŁUŻENIE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.02.2018 R.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.04.2017 R.

 

PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW ZIM SP Z O.O. W MIKOŁOWIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIACH 25 - 27 LUTEGO 2017

 

NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01-03-2017 R. DO 28-02-2018 R. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OD DNIA 01.03.2017

Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Monitoring działalności Spółki

Mali goście na oczyszczalni

Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w roku 2015

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Nowy regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED MROZEM

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2015/2016

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

ZIM Sp. z o.o. informuje, że na terenie miasta pojawiły się osoby podające się za pracowników Spółki.

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW GRUPY TARYFOWEJ NR 1, DO KTÓREJ ZALICZA SIĘ: GOSPODARSTWA DOMOWE, ODBIORCÓW W DOMACH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

II edycja konkursu filmowego "Nakręć się na eko"

II edycja konkursu rysunkowego "Ekobajanie ekorysowanie

Nowa strona internetowa JRP www.jrp.zim.com.pl

Procedura podłączenia do nowo budowanej kanalizacji

Decyzja Komisji Europejskiej dla projektu
„ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Ranking "Rzeczpospolitej"

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński

Prześlij bieżący odczyt licznika

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności