Przetargi ZIM 2019

15/U/2019 WYMIANA WODOMIERZY

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 31.05.2019r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15

<

14/U/2019 PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA AWARYJNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.05.2019r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


9/D/2019 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W ILOŚCI 500Mg

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 29.05.2019r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.05.2019r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15

<

7/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU!!

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 31.05.2019r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT o godz. 10:45


12/U/2019 WYMIANA WODOMIERZY

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.05.2019r. DO GODZINY 11:00

OTWARCIE OFERT o godz. 11:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności