AWARIE I PRZERWY W DOSTAWIE WODY

ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 11.12.2019 od godz. 800 do godz. 1700 na

ul. Jesionowej, Jarzębinowej, Cisów, Bukowej oraz Gliwickiej nr 102, 104, 106, 108.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105

2019-12-09

ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej 

w dniach od 02.12.2019-13.12.2019

(od godz. 800 do godz. 1500 )

przy ul. Staropodleskiej od nr 16 do nr 39b,

 ul. Wspólnej 20, 21, 22 oraz ul. Żniwnej 23

mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105

2019-12-02

ZAWIADOMIENIE

 

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

 

informuje, że z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej nastąpi

 przerwa w dostawie wody

 

w dniu 29.11.2019r. od godz. 800 do godz. 1400 na 

ul. Jeżynowej.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105

2019-11-27

ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac awaryjnych nastąpi przerwa w dostawie wody

w dniu 28.11.2019 od godz. 800 do godz. 1500 na

ul. Podleskiej (nieparzyste: od nr 39 do nr 55g, parzyste: od nr 48 do nr 54).

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105

2019-11-26

ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, że z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody 

w dniu 22.11.2019 od godz. 800 do godz. 1300 na

- ul. Pszczyńska: 97, 101, 103, 105, 114, 114a, 115, 116, 117, 118, 120, 126,
    dz 2597/89

- ul. Działkowców :1

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy

Informacji udziela Wydział Eksploatacji Tel. 32/2262105

2019-11-12


Informacje ważne

W dniu 14.12.2019 r. mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem systemu IBOK

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności