Taryfa na ciepło

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.08.2019 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.16.2019.AZa z dnia 27.06.2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 04.07.2019r., poz. 4984 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.08.2019 r. 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2019 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.76.2018.271.XV.CW.Zmd  z dnia 13.12.2018 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018 r., poz. 8080 i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.01.2019 r


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2018 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.42.2018.271.XV.CW.Zmd z dnia 11.09.2018r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.09.2018 r., poz. 5718 i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 02.10.2018 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zmiana taryfy spowodowana jest zmianą kosztów prowadzenia działalności związaną ze znaczącym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla w źródle ciepła zlokalizowanym w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego. Jest to sytuacja,  na którą Przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu, i której nie jest w stanie przewidzieć, a ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla dyktowane są wysokością notowań giełdowych na giełdach towarowych Unii Europejskiej.


NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.9.2018.271.XV.CW  z dnia 23.04.2018r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2018r., poz. 2877 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 14.05.2018r. 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJĄCA OD 01.02.2018

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.43(8).2017.2018.271.XIV.RZ.Zmd  z dnia 09.01.2018r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12.01.2018r., poz. 344 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.02.2018r. 


TARYFA DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.04.2017 r.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.68(10).2016.2017.271.XIV.RZ  z dnia 01.03.2017r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07.03.2017r., poz. 1571 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.04.2017 r. 
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności