Zarząd

Zarząd Spółki

Justyna Hildebrandt - Prezes Zarządu

PROKURENT

Michał Majnusz - Dyrektor ds. Technicznych


Rada Nadzorcza

Władysław Spyrka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Głośna - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jerzy Karwot - członek Rady Nadzorczej

Jacek Kawczyński członek Rady Nadzorczej

Piotr Zienc - członek Rady Nadzorczej
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności