Cennik opłat za uzgodnienia branżowe - Ciepło

Cennik opłat za uzgodnienia branżowe

I. Cennik usług dodatkowych:                                     
Koszt 1 rbh pracy za uzgodnienia branżowe 41,00 zł 
Koszt 1 rbh pracy za nadzór branżowy 58,00 zł 
Koszt 1 rbh pracy montera 38,00 zł 
   
II. KOSZTY UPOMNIENIA  

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, z dnia 01.07.2002, koszty te wynoszą:

8,00 zł 
   
Podane ceny są cenami netto.  

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności